ACTIVITATS ADULTS

PLÀNING DE CLASSES

ACTIVITATS

NATACIÓ ADULTS DEBUTANTS

NATACIÓ ADULTS DEBUTANTS

Impartida per monitors del CEO

NATACIÓ MÀSTERS

NATACIÓ MÀSTERS

Impartida per monitors del CEO