TARIFES SOCIS

QUOTA CEO:

zona aquàtica, zona de relaxació, gimnàs, classes dirigides, entrenament de fitnes, esquaix i UVA.A tenir en compte:

  • Els socis que es donin de baixa hauran d'abonar la matrícula en cas de nova inscripció.
  • Els posseïdors de la Tarja Magna gaudiran d'un descompte de 50% en qualsevol de les quotes i preus establerts en aquest díptic.
  • Per la quota estudiant caldrà un certificat d'estudis i tenir entre 18 i 25 anys ambdós inclosos.
  • Les famílies nombroses gaudiran d'una bonificació del 15% en qualsevol de les quotes.
    Per gaudir d'aquesta bonificació, l'usuari haurà d'estar en possessió del carnet acreditatiu que emet el Govern d'Andorra.
  • S’afegeix un nou descompte de 5% als residents d’Ordino censats al Comú amb totes les quotes disponibles.
  • L’aparcament només es podrà contractar amb la Quota CEO anyal per un import suplementari de 25€/any.
    En cas de baixa anticipada, caldrà renunciar a l’aparcament o bé pagar la part proporcional del preu públic d’aquest servei.